SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Adama Mickiewicza
ul. Piusa Jabłońskiego 4
34-480 Jabłonka
tel. 18 26 523 10


GIMNAZJUM
im. ks. Ferdynanda Machaya
ul. Piusa Jabłońskiego 4
34-480 Jabłonka
tel. 18 26 529 00

   e-mail: spjablonkanr1@poczta.fm

   e-mail: gimora1@wp.pl